Read Only Memory Modified - міняємо стереотипи


Останні 10 коментарів

Кристина: Дуже корисно та цікаво!

Надія: Суперово! Коротко і ясно. На жаль, попередні коментарі розчаровують своєю безграмотністю.

н а с т я: спасібо. на урок просто супер!

Люда: Наші предки, які десятками тисяч років берегли високі Знання дані Творцем набагато глибше розуміли світобудову і значення всіх святкувань. А саме головне вони не були язичниками,

Анатолій: Бачу "Едвард 09-10-2019 8:38:38" вважає написане хворою на голову т. чорновіл за факти....опс ))))

Едвард: Цікаві факти, не знав. Я був про нього гіршої думки. Тепер переконався, що не все є таким, як виглядає на перший погляд

Іван: Україна сама себе знищить. Не можуть в одній країні жити українці і обмоскалене бидло

Іван: Щиро здивований, не знав. А дурні москалі будуть шоковані, як прочитають

Іван: Круто))))) Однак "Крим наш"

Іван: Дурість повна, навіть читати смішно. А Різдво таки краще 25 грудня святкувати з усім світом, а не з расєянами

5 найбільш відвідуваних

Армия России - патриоты или фашистский сброд

Сімейно- побутове життя населення Західної Європи в період Середньовіччя.

Ким насправді був Іван Сірко? Містика та факти.

Русь і Московія, слов'яни і татари. Невідома справжня історія нашого минулого.

15 міфів російської історії - правда і брехня. Альтернативна історія Русі.

5 найбільш обговорюваних

Ким насправді був Іван Сірко? Містика та факти.

Как Московия украла историю Киевской Руси-Украины (доклад доктора исторических наук)

Пост поляка - «Не кажіть поляку, як він має ставитися до українців та росіян і що про них думати…»

15 міфів російської історії - правда і брехня. Альтернативна історія Русі.

Пять главных советских мифов о Великой Войне


Напишіть свою статтю
без реєстрації та цензури!
Натисніть меню "Моя стаття"
Автор: Аудитор 26-04-2013 18:38:42

Судебное обжалование налоговых уведомлений-решений: краткий алгоритм

picture

Давайте рассмотрим, как проходит судебная процедура в случае обжалования плательщиком налогового уведомления-решения после налоговой проверки или же при административном обжаловании отрицательного ответа в суде.

Предусмотренные сроки для обращения в суд:
Плательщик может обжаловать налоговое уведомление-решение, основанное на налоговой проверке на протяжении 3-х лет (1095 дней) с момента получения такого уведомления. Однако во избежание налогового долга рациональным решением для плательщика будет подать иск на протяжении 10 календарных дней после получения уведомления.

Какой суд рассматривает подобные обращения?
Для решения дел относительно отмены налоговых уведомлений-решений после налоговой проверки плательщик может обратиться в окружной административный суд. Он может обратиться в суд в зависимости от своего местоположения, либо же от налогового органа.

Какова стоимость обращения в суд?
При обращении в суд относительно отмены налогового уведомления-решения по итогам налоговой проверки истцу необходимо оплатить судебный сбор.
Он составляет один процент от доначисленной суммы, однако он не должен быть меньше 0,1 и при этом не превышать 2-х минимальных заработных плат, которая установлена законодательством Украины на текущий год.
При решении в пользу истца сумма, уплаченная за судебный сбор, будет возвращена из бюджета.
Для того чтобы правильно заполнить платежные документы, а также верно указать реквизиты того или иного окружного административного суда можно зайти на сайт www.court.gov.ua. и найти необходимую информацию.
Документы и информация, необходимые для подачи заявления в суд:
● наименование суда и его координаты;
● наименование истца и ответчика, а также их координаты и данные для связи с ними;
● обоснованные доводы налогоплательщика относительно его несогласия с налоговым уведомлением-решениемпосле проведения налоговой проверки;
● прошение, содержащее требование с аннулированием (отменой) налогового уведомления-решения, основанием для которого была налоговая проверка;
Подавая исковое заявление, к нему следует приложить:
● документ, подтверждающий уплату судебного сбора;
● копии налоговых уведомлений-решений, которые обжалуются;
● копию выписки из государственного реестра или же копия свидетельства о государственной регистрации налогоплательщика;
● копию справки из органов статистики;
● копию справки формы 4 – ОПП;
● копию свидетельства плательщика НДС.

Какой пакет документов необходимо подать в суд?
● исковое заявление с необходимыми для суда приложениями;
● исковое заявление для ответчика с соответствующими приложениями за исключением документа об уплате судебного сбора;
● экземпляр личного искового заявления без приложений для отметки канцелярией суда о его принятии.
Документы, которые также могут быть необходимы при рассмотрении иска.
При рассмотрении данного дела суд может потребовать дополнительные документы:
● копия акта налоговой проверки;
● копии первичных документов относительно доначислений;
● документы, подтверждающие факт транспортировки полученных товаров;
● документы, подтверждающие использования в хозяйственной деятельности соответствующих полученных товаров/услуг.
Данные документы необходимо подготовить и предоставить суду заранее, таким образом можно избежать длительного рассмотрения данного дела.
Порядок рассмотрения спора в суде:
● истец подает свои требования в суд относительно налогового уведомления-решения, основанное на налоговой проверке;
● на основании требованийсуд и ответчик ставят вопросы истцу;
● ответчик готовит ответное возражение относительно спора и озвучивает их;
● суд и истец задают вопросы ответчику;
● исследование предоставленных доказательств относительно дела;
● судебные дебаты, во время которых истец может обратиться к суду для прошения его удовлетворить иск в полном объеме;
● принятие решение судом и оглашение основной части постановления.

Что необходимо для обжалования постановления?
В случае, когда суд принял решение не в пользу истца или же удовлетворил его не в полном объеме, плательщик может подать апелляционную жалобу в апелляционный административный суд для обжалования вынесенного постановления.
Обратите внимание! Так как полномочия административного суда могут распространяться на несколько областей Украины, будет целесообразно заранее узнать информацию и координаты апелляционного административного суда в окружном административном суде.
Также не стоит забывать о реквизитах для уплаты судебного сбора.
Апелляционная жалоба должна иметь такие реквизиты:
● адрес и наименование апелляционного суда, в который вы обращаетесь;
● наименование сторон, а также их координаты и средства связи;
● ссылку на постановление суда первой инстанции;
● аргументы, которые обосновывают неправомерность решения окружного административного суда;
● требование отменить постановление суда первой инстанции и удовлетворить иск в полном объеме.
Апелляционную жалобу рекомендуется подавать в течение 10 календарных дней после получения постановления (полный текст) и подается она через окружной административный суд.

Из чего должен состоять пакет документов?
Подаваемый пакет документов должен состоять из:
● апелляционной жалобы, относительно оспаривания решения суда первой инстанции;
● документа, который подтверждает факт уплаты судебного сбора;
● копии апелляционной жалобы для ответчика.
Также плательщику нужно предоставить в апелляционный административный суд копию апелляционной жалобы.
Процедура рассмотрения апелляционной жалобы происходит по той же системе, что и рассмотрение иска об отмене налогового уведомления-решения по итогам налоговой проверки.

Что такое кассация: еще одно право на обжалование или же последний шанс?
Решения, вынесенные окружным и апелляционным судами,могут быть подвержены пересмотру в кассационном порядке. Для этого плательщик налогов подает кассационную жалобу в Высший административный суд Украины.
Какие реквизиты необходимы для кассационной жалобы?
● наименование суда, в который подается жалоба и его координаты;
● наименование сторон, их координаты и средства связи;
● ссылку на обжалуемые судебные решения,вынесенные первой и апелляционной инстанций;
● аргументы, указывающие на неправомерность обжалуемых судебных решений;
● требование об отменеранее вынесенных решений судом и удовлетворении иска в полном объеме.
Необходимый пакет документов при подаче кассационной жалобы:
● кассационную жалобу;
● документ, подтверждающий оплату судебного сбора;
● копии судебных решений для обжалования;
● копия кассационной жалобы для ответчика.
Плательщик должен подать кассационную жалобу на протяжении 20-ти календарных дней со дня подписания постановления/определения апелляционным административным судом.

Что может сделать Высший административный суд Украины после рассмотрения кассационной жалобы?
● поддержать ранее принятые судебные решения и оставить все без изменений или же не удовлетворить кассационную жалобу;
● отменить ранее принятые судом решения и вынести новое судебное решение;
● отменить ранее принятые решения судом и вновь направить дело на рассмотрение в суд первой инстанции.


Коментарі


Ваш псевдонім (від 3 до 30 букв кирилиці з пробілами)

Введіть коментар (кирилиця та знаки пунктуації до 2000 символів)Copyright © 2013. http://www.romm.net.ua
All Rights Reserved. Email: romm@meta.ua